Cysylltu â Ni

13 Lôn Parkers, Y Drenewydd, SY16 2LT
01686 610887

Mae Russell George AS wedi ymrwymo i fod mor hygyrch â phosibl i'r holl drigolion lleol. Os oes angen cymorth Russell arnoch, neu os hoffech drafod mater gydag ef, cysylltwch ar bob cyfrif. Os hoffech gael cylchlythyr e-bost misol Russell, sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ei ymgyrchoedd a'i waith yn yr etholaeth, nodwch eich cyfeiriad e-bost isod. Bydd y wybodaeth a gyflwynir gennych yn cael ei defnyddio yn unol â'n polisi Casglu a Defnyddio Data. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth yn unol â'r polisi hwnnw.